δημιουργική … γραφή

Τετάρτη, 11 Δεκεμβρίου 2013

Περίληψη κειμένου

Η περίληψη, ως παραγωγή ενός κειμένου με το οποίο πρέπει να αποδώσουμε  συνοπτικά τα σημαντικά σημεία ενός άλλου κειμένου μας βοηθά

  • να αναπτύξουμε την κριτική μας ικανότητα (για να κατανοήσουμε το νοηματικό κέντρο του πρωτότυπου κειμένου και να το επαναδιατυπώσουμε)
  • να ασκηθούμε στην επιλογή του αναγκαίου και το διαχωρισμό του από το περιττό, άρα στην κριτική αποτίμηση της πληροφορίας, σε έναν κόσμο που το πλήθος των πληροφοριών που μας περιβάλλει είναι εξαιρετικά μεγάλο  
  •  να ασκηθούμε στη σύνταξη κειμένων που 
    • διακρίνονται από τα χαρακτηριστικά της συνοχής και της αλληλουχίας των νοημάτων  
    • εκφράζουν με λιτό και περιεκτικό τρόπο για το περιεχόμενο ενός κειμένου, γεγονός που ευνοεί την επικοινωνία.
Ας δούμε όμως αναλυτικότερα τι είναι η περίληψη και ποια βήματα ακολουθούμε για να περάσουμε από την ανάγνωση του πρωτότυπου κειμένου στη σύνταξη της δικής μας περίληψης.
Δεν υπάρχουν σχόλια: