δημιουργική … γραφή

Κυριακή, 15 Δεκεμβρίου 2013

Οδυσσέας και Καλυψώ, ραψωδία ε 1-165
Ο Οδυσσέας φιλοξενούμενος της νύμφης Καλυψώς (1616), 
Akademie der bildenden Kόnste, Vienna. 

O πίνακας είναι αποτέλεσμα συνεργασίας τριών διαφορετικών ζωγράφων. Ο Hendrick va Balen ζωγράφισε τις μορφές, τα ζώα έχουν ζωγραφιστεί από τον Jan Brueghle τον πρεσβύτερο και ο Joos de Momper έχει ζωγραφίσει το τοπίο. Πηγή: Web Gallery of Art
Δεν υπάρχουν σχόλια: