δημιουργική … γραφή

Κυριακή, 14 Μαρτίου 2010

ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟ ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΗΓΕΜΟΝΙΑ - ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ


This crossword was created by Α. ΜΠΟΥΚΟΥΒΑΛΑ with EclipseCrossword - www.eclipsecrossword.com

1
2 3
456
7 8
9
10
11
12

ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ

 1. Ηγέτης αυτού του κόμματος στην Αθήνα ήταν και ο Περικλής
 2. Χαρακτηρίζει τη θέση των πολιτών απέναντι στο νόμο σε μια δημοκρατική πόλη
 3. Ηγέτης αυτού του πολιτικού κόμματος ήταν και ο Κίμων
 4. Με αυτόν τον όρο αποκαλούσαν οι αρχαίοι έλληνες τη συνεργασία με τους Πέρσες κατά τη διάρκεια των περσικών πολέμων

ΚΑΘΕΤΑ

 1. Σ' αυτόν τον ποταμό νίκησε ο Κίμων τους Πέρσες το 467π.Χ.
 2. Έτσι αποκαλείται ο θεσμός που επιβάλλει την απομάκρυνση όσων θεωρούνται απειλή για τη δημοκρατία
 3. Mε τις Σπονδές αυτές κλείνεται ειρήνη μεταξύ Αθήνας και Σπάρτης
 4. Τα χρήματα αυτά αντιστοιχούν στο εισιτήριο του θεάτρου και τα λαμβάνουν οι άποροι πολίτες της δημοκρατικής Αθήνας
 5. Σε τέτοια μετατράπηκε η Συμμαχία της Δήλου
 6. Οικονομική ενίσχυση των άπορων πολιτών κατά την περίοδο του Περικλή
 7. Τίτλος που έφεραν οι 10 Αθηναίοι που συγκέντρωναν τα χρήματα της Συμμαχίας της Δήλου
 8. Ειρήνη του .... : με αυτή τερματίζονται οι ελληνοπερσικοί πόλεμοι
This crossword puzzle
was created by Α. ΜΠΟΥΚΟΥΒΑΛΑ with EclipseCrossword.

Δεν υπάρχουν σχόλια: