δημιουργική … γραφή

Τρίτη, 9 Φεβρουαρίου 2010

AΘΗΝΑ: ΠΟΡΕΙΑ ΠΡΟΣ ΤΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Να δοκιμάσουμε να απαντήσουμε στις ερωτήσεις;Ποιο πρόβλημα εξακολουθούσε να υπάρχει στην Αθήνα και μετά την καταγραφή των νόμων από το Δράκοντα και ποιος προσπάθησε να δώσει λύση;


Έμειναν ευχαριστημένοι οι Αθηναίοι μετά από αυτή την παρέμβαση;Διαβάστε το παράθεμα "Ο Σόλων και οι νόμοι".


Από όλα τα μέτρα που πήρε ο Σόλωνας, ποιο θεωρείτε ότι ήταν το σημαντικότερο και για ποιο λόγο;


Αν ήμαστε αριστοκράτες της εποχής του Σόλωνα και κρίναμε τα μέτρα του με βάση το συμφέρον μας, θα ήμασταν ευχαριστημένοι ή όχι και γιατί; Αν πάλι ανήκαμε στη λαϊκή τάξη;


Τι προέβλεπε ο νόμος του οστρακισμού και γιατί ψηφίστηκε;


Τι συμβαίνει στην πολιτική ζωή της Αθήνας μετά τα μέτρα που πήρε ο Σόλωνας;


Χαρακτηρίζετε αυτή τη εξέλιξη θετική ή όχι και γιατί;


Το όνομα του Κλεισθένη είναι συνδεδεμένο με την πορεία της Αθήνας προς τη δημοκρατία, σύμφωνα με τον Αριστοτέλη. Μπορείτε να το δικαιολογήσετε αυτό αναφρόμενοι στα μέτρα τα οποία πήρε;

Δεν υπάρχουν σχόλια: