δημιουργική … γραφή

Σάββατο, 14 Μαΐου 2011

Η δίκη του Σωκράτη επαναλαμβάνεται και αποδεικνύεται ιδιαίτερα επίκαιρηΗ δίκη του Σωκράτη δεν έχει πάψει να απασχολεί ακόμη και σήμερα τόσο το ευρύτερο κοινό που ενδιαφέρεται για τη λειτουργία των δημοκρατικών θεσμών όσο και τους ειδικούς του δικαστικού κλάδου. Αυτό αποδεικνύει η ιδιαίτερα επιτυχής αναβίωσή της σε δικαστική αίθουσα  του Ομοσπονδιακού Δικαστηρίου της Νέας Υόρκης, με πρωτοβουλία του Ιδρύματος Ωνάση.

Το κείμενο της Απολογίας του Σωκράτη, γραμμένο από τον Πλάτωνα, διδασκόταν παλαιότερα, μεταφρασμένο, στους μαθητές του Γυμνασίου, ως μια καλή ευκαιρία όχι μόνο να γνωρίσουν από πιο κοντά τον τρόπο σκέψης του φιλοσόφου, αλλά και για να έχουν την ευκαιρία να αποκωδικοποιήσουν τον τρόπο επιχειρηματολογίας του. Η δομημένη παράθεση αιτιολογημένων κρίσεων εξακολουθεί να περιλαμβάνεται στις δεξιότητες που πρέπει να αποκτήσουν οι μαθητές της Γ΄ Γυμνασίου στον γραπτό τους λόγο. Η άσκηση αυτή συνιστά όχι μόνο μια χρήσιμη προπαρασκευή για την επόμενη σχολική βαθμίδα, αλλά, κυρίως, ανάπτυξη της κριτικής ικανότητας και σοβαρή προετοιμασία για το ρόλο του πολίτη μιας δημοκρατικής κοινωνίας, ο οποίος οφείλει να είναι σε θέση να αθρώσει έγκυρα επιχειρήματα και να κρίνει την ορθότητα, αλήθεια και  εγκυρότητα των επιχειρημάτων των άλλων.

Περισσότερα στοιχεία για την οργάνωση και την εξέλιξη της νέας εκδοχής αυτής της δίκης μπορείτε να βρείτε στα αντίστοιχα άρθρα των διαδικτυακών εκδόσεων των εφημερίδων: Τα Νέα, Η Καθημερινή.  

Να διαβάστε και τις δύο εκδοχές και να συγκρίνετε ομοιότητες και διαφορές στη σύνταξη και τη δομή αυτών των κειμένων, που παρουσιάζουν την ίδια είδηση.  Επιπλέον διερωτηθείτε για το ρόλο που παίζει το διαδίκτυο στις τυχόν ομοιότητες που παρουσιάζουν.


Δεν υπάρχουν σχόλια: