δημιουργική … γραφή

Δευτέρα, 17 Ιανουαρίου 2011

Χρονογραμμές

Με το διαδικτυακό λογισμικό Dipity μπορούμε να συνθέσουμε εύκολα μια χρονογραμμή, στην οποία μπορούμε να σημειώσουμε τα κυριότερα γεγονότα μιας  περιόδου. Με τη βοήθεια της διαδικασίας αυτής θα μας είναι ευκολότερο να αποκαταστήσουμε τη χρονική σχέση γεγονότων, τα οποία στο εγχειρίδιό μας παρουσιάζονται σε διαφορετικά κεφάλαια. Η χρονογραμμή για την περίοδο ακμής και κρίσης του Βυζαντίου είναι ανοιχτή για συμπλήρωση, όσο προχωρά η μελέτη μας για την περίοδο αυτή.
Your pictures and fotos in a slideshow on MySpace, eBay, Facebook or your website!view all pictures of this slideshow

http://www.imageloop.com/slideshow/38682e3b-990d-12ea-87d2-12313b030221/

Δεν υπάρχουν σχόλια: