δημιουργική … γραφή

Τετάρτη, 10 Νοεμβρίου 2010

Ανάλυση της δομής του υποταγμένου λόγου

Κατά τη διάρκεια της μελέτης μας στο μάθημα της Ν.Ε. Γλώσσας προσπαθήσαμε να αναλύσουμε τη δομή του υποταγμένου λόγου και να τη "χαρτογραφήσουμε" και ταυτόχρονα να ασκηθούμε στην ανεύρεση των επιχειρημάτων που υποστηρίζουν μια θέση. Το αποτέλεσμα που ακολουθεί προέκυψε από την εργασία του Γιώργο και αποδίδει συνδυαστικά κάποιες από τις ασκήσεις του σχολικού εγχειριδίου που αφορούν στο κείμενο 1 της δεύτερης ενότητας:


Δεν υπάρχουν σχόλια: