δημιουργική … γραφή

Τετάρτη, 22 Απριλίου 2009

Παγκόσμια ημέρα γης


Είναι γενικά παραδεκτό ότι οι αφιερωματικές ημέρες δεν είναι αρκετές για να αντιμετωπιστεί ένα πρόβλημα, πόσο μάλλον το συγκεκριμένο που έχει να κάνει με τη φροντίδα του πλανήτη που μας φιλοξενεί! Είναι όμως μια ευκαιρία, όπως όλες οι επέτειοι κάποιοι να ευαισθητοποιηθούν και ίσως κάποιοι ανάμεσά τους να πάρουν αποφάσεις που θα αλλάξουν συνήθειες σε μικρές, αλλά ιδιαιτέρως σημαντικές καθημερινές πρακτικές, όπως η κατανάλωση της ηλεκτρικής ενέργειας ή του νερού.

Αυτό που πραγματικά απαιτείται είναι η αλλαγή νοοτροπίας ... αυτό πρέπει να επιχειρήσουμε μέσα από την αλλαγή των επαναλαμβανόμενων μικρών καθημερινών πρακτικών μας. Ας αποφασίσουμε, στα πλαίσια της τάξης μας, μια και ας την υιοθετήσουμε συλλογικά.

Περιμένω προτάσεις...

Δεν υπάρχουν σχόλια: